Eldningsförbud – men en grillplats godkänd!

UPPDATERAD TISDAG KL 15.30 Det är eldningsförbud i hela Östergötland på grund av det torra vädret. Men nu finns det en plats på Mantorp Park som vi fått godkänt av brandmyndigheten att använda.

Engångsgrill är helt förbjudet. Men du kan grilla på din klotgrill eller gasolgrill på den anvisade grillplatsen, på gruset nedanför tvättplatsen (se kartan). Räddningstjänsten ger OK till grillning om du är där, där det är grusunderlag och nära till vattenslangar. Men ta det ändå försiktigt!

Så här står det annars i länsstyrelsens eldningsförbud:
”Det är förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar, samt även förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus. Grillning är endast tillåten vid permanent iordningställda grillplatser samt på villatomter i grillar (kol-/gas-/el-). Med iordningställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.
Vid eldningsförbud rekommenderas också att inte röka i skog och mark.”