Tidsschemat klart för Bug Run

Nu finns det detaljerade tidsschemat för Bug Run-helgen publicerat här:

https://bugrun.com/bugrun/tidsschema-mantorp/

Du hittar det också på Facebook på sidan Bug Run, https://www.facebook.com/bugrunners).