Bug Run Classic

Så hittar du till Malmby

Malmby Fairground, eller Malmby flygfält, ligger mellan Strängnäs och Mariefred. Infart från vägen mot Stallarholmen. GPS visar en väg genom lilla byn Grundbro, men åk i stället över järnvägen mot Stallarholmen och sväng sedan första höger, då kommer du rakt på fältet.